Nawigacja

edukacja wczesnoszkolna

Prawa dziecka

Dzień dobry,

Przysłowie:

„Czerwiec gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą”

 

 Prawa dziecka

     1.  Przeczytaj z podręcznika fragment opowiadania Iwony Chmielewskiej „Pamiętnik Blumki” -  podr. s. 68.

          Odpowiedz ustnie na pytania do przeczytanego tekstu.

- Gdzie mieszkała Blumka? Znajdź fragment będący odpowiedzią na to pytanie.

- O jakim Panu Doktorze jest mowa w pamiętniku?

- Jakie zasady panowały w Domu Sierot? Odczytajcie te, które waszym zdaniem są najważniejsze.

      2. Ułóż i zapisz w kartach ćwiczeń pytania do podanych fragmentów tekstu „Pamiętnik Blumki” – podr. s.68  k.p. s. 48 ćw. 1

        3. Tropiciele wiedzy. Przeczytaj uważnie z podręcznika informacje o Rzeczniku Praw Dziecka w Polsce. Odpowiedz ustnie na pytania.

          - Kto ma prawo zadzwonić do Biura Rzecznika Praw Dziecka?

          - Kiedy powołano biuro rzecznika?

         - Znajdź w tekście adres biura rzecznika i jego numer telefonu.

         - Jakie problemy zgłaszają dzieci?

         - Z kim najpierw warto porozmawiać, gdy pojawią się problemy w szkole lub w domu?

          - Wyobraźcie sobie, że ustanawiacie Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka. Czym powinien się zajmować? Kto mógłby nim zostać? Czy lepiej, żeby to była osoba dorosła, czy dziecko? Dlaczego?

        4. Wykonaj w kartach ćwiczeń zadania, s.48 ćw. 2 – 4

Prawa Dziecka:

https://www.youtube.com/watch?v=vBX9JnQY3zc

Piosenka o Prawach Dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

1.      Przeczytaj poczytytankę ,,Prawa smoka” – podr. s. 102-103. Porozmawiaj z bliskimi, w jaki sposób należy wypełniać obowiązki i korzystać z praw.

 

2.      Ćwiczenia dodatkowe - K. s. 80 - ćw. 14

K. s. 82 ćw. 20

        Matematyka

Wykonaj zadania w kartach matematycznych -  s.38 -39

Zajęcia komputerowe: 

 Programowanie. Zabawa kolorami.

Zabawa kolorami – programowanie / podr. do informatyki s. 54-55/

 

1.      Przypomnij sobie polecenia za pomocą których steruje się postaciami, przenosi przedmioty lub skacze przez przeszkody oraz w jaki sposób zaznacza się powtórzenie czynności.

2.      Wykonaj polecenie 1 i 2 - s.54

3.      Przeanalizuj program obok wykonanego rysunku przez robota, a następnie pokoloruj kratki zgodnie z zapisanym programem

4.      Wykonaj  ćw. 3 i 4 s.55. Wpisz swoje polecenia dla robota, aby powstał rysunek w odbiciu lustrzanym .

5.      Wykonaj polecenia na płycie – lekcja 26

Prześlij zdjęcie – jęz. pol. k. p. – ćw. 3 s. 49

Miłej pracy!

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć