Nawigacja

Religia 20.05.2020r

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Temat: Pragniemy jedności i pokoju. ( zapisz go do zeszytu)

 

Jedność -to inaczej całość, życie w harmonii, zgodzie,  jednoczyć się z Jezusem to iść Jego sladami.

Pokój - to stan bez wojny,spokój.

Pan Jezus pragnie aby wszyscy ludzie żyli w jedności i pokoju.  W Piśmie Świetym daje nam takie słowa: "Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. niech się nie trwozy serce wasze ani się lęka! " (J14,27).

Pokój to cenny dar, który otzrzymujemy od Boga. W każdej Mszy Świetej o niego sie modlimy: ( ...prosimy nie zwazaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoja wolą napełnaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków )

Pan Jezus daje nam pokój, który wypływa z Jego miłości do nas. I pragnie byśmy napełnieni Jego pokojem nieśli go innym ludziom.

Obrzęd przekazania znaku pokoju odbywasie w czasie kazdej Mszy Świetej przed przyjęciem komunii świetej, jest to moment , który ma nam przypomniec o tym, czy ja żyję ze wszystkimi w zgodzie czy się nie pokłóciłem z kimś ostatnio i może powinienem go przeprosić zgodnie z nauką Jezusa.

Ojciec Swiety Jan Paweł II napisał list do dzieci odczytajcie jego fragment podręcznik strona 102. 

I odpowiedzcie na pytania ustnie:

1. O co prosi papież dzieci?

2. Co buduje pokój?

Pod tematem zapisz zdania:

1. Pragniemy zgody i pokoju

2. Przepraszamy ludzi, którym zrobiliśmy przykrość.

Pod tymi zdaniami narysuj gest pojednanie ( jak osoby przepraszają się)

Praca domowa:

Pomódl się o jedność i pokój między ludźmi  i na świecie dowolna modlitwą (może to być  krótsza taka jak Zdrowaś Maryjo lub dłuższa ja Litania do Matki Bożej  trwa maj pamietajmy o tej molitwie także).

Pamietajcie o katechezie on-line z o. jerzym czwartek 21.05. 2020r godz. 16.30.

Pozdrawiamsmiley

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć