Nawigacja

edukacja wczesnoszkolna

Transport lądowy.

Dzień dobry!

Dzisiaj jest DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW!- postarajcie się !

1.      Przyjrzyj się ilustracjom zamieszczonym w podręczniku i przeczytaj tekst „Transport lądowy”. Odpowiedz na pytania na temat środków transportu lądowego – podr. s. 36-37

 - Do czego służą przedmioty opisane w tekście?

 - W jaki sposób dawniej przewożono ludzi i towary?

 - Jak robi się to dzisiaj?

- Jakie pojazdy służą do transportu ludzi?

 - Jakimi pojazdami przewozi się towary?

 - Jakie inne pojazdy poruszają się po lądzie?

        2. Umieść nazwy pojazdów w odpowiednich miejscach. Przepisz do zeszytu.

          Wyrazy: samochód osobowy, pociąg, tir, karetka pogotowia, lokomotywa, trolejbus, tramwaj, autobus, drezyna, samochód dostawczy, metro

TRANSPORT  LĄDOWY

                             SAMOCHODOWY                                             KOLEJOWY

                              …………………..                                                       …………………

                             …………………...                                                       ………………….

                            ……………………                                                        ………………….

Odpowiedz ustnie na pytania:

        - Czym różnią się pojazdy umieszczone w części tabeli TRANSPORT SAMOCHODOWY od pojazdów umieszczonych w części TRANSPORT KOLEJOWY?

       - Których z nich jest więcej?

      - Co jest ich zaletą, a co wadą?

1.      Odpowiedz ustnie na pytanie 3 i 4 w podręczniku s. 37

2.      Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy – s. 24 ćw. 1 i 3

 Matematyka

Połowa i ćwierć – obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

3.      Ustnie wykonaj zadania 1 i 2 ze s. 121

4.      Pisemnie w zeszycie od matematyki zadania 3 i 4 s. 121

Plastyka

Jakie pojazdy lądowe może skonstruować człowiek za sto lat? Wymyśl kilka takich pojazdów   i namaluj je farbami – k.p. ćw. 4 s. 24

Zdjęcie prześlij na ocenę.

Zajęcia ruchowe:

Zumba dla dzieci

Gummy Bear

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

Ćwiczenia kształtujące ze skakankami /Jeśli posiadasz w domu/ Zabawa z czworakowaniem. Zabawa skoczna „Wyścigi skoczków”. Zabawa z mocowaniem „Kto silniejszy”.

Wszystkie ćwiczenia i zabawy wykonuj w obecności dorosłych.

Miłego dnia!

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć