Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna Poniedziałek 11.05.2020r.

Temat: Igrzyska olimpijskie.

1. Rozmowa na temat igrzysk olimpijskich na podstawie tekstu „Igrzyska olimpijskie” .  P. s. 18, 19

2.  Wyszukanie w tekście informacji na temat najważniejszych symboli olimpijskich. P. s. 18, 19

3. Podawanie nazw dyscyplin sportu i sportowców, którzy je uprawiają. Układanie zdań z wybraną parą wyrazów. K. s. 20 ćw. 1

4. Poznanie i utrwalenie symboliki kół olimpijskich. Kolorowanie kół i łączenie z nazwami kontynentów, które symbolizują. P. s. 18, 19, K. s. 20 ćw. 2

5. Piszemy poprawnie.  Wielka litera w nazwach mieszkańców państw. P. s. 19, 80

- Łączenie wyrazów w pary według wzoru. K. s. 21 ćw. 3

- Zapisywanie nazw narodowości w rodzaju męskim i żeńskim. K. s. 21 ćw. 4

- Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki w odpowiedniej formie. K. s. 21 ćw. 5

6. Liczby trzycyfrowe. P. s. 87

7. Odczytywanie liczb. Analiza zapisu cyfrowego liczb. P. s. 87 ćw. 1

8. Obliczanie w zeszycie sum i różnic liczb jedno-, dwu- i trzycyfrowych. P. s. 87 ćw. 2

Praca domowa: P. s. 87 ćw. 3

9. Liczenie banknotów. Zapisywanie ile to złotych. KM. s. 12 ćw. 1

10. Liczenie pełnymi setkami. Wpisywanie brakujących liczb. KM. s. 12 ćw. 2

11. Odszukiwanie drogi do celu według podanej reguły. KM. s. 13 ćw. 3

12. Zapisywanie liczb słowami. KM. s. 13. ćw. 4

13. Zapisywanie setek w kolejności malejącej. KM. s. 13 ćw. 5

14. Porównywanie liczb. Nalepianie odpowiednich znaków. KM. s. 13 ćw. 6

15. Zadania dodatkowe. KM.  s. 55 ćw. 6

 

Miłego dnia.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć