Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna Czwartek 07.05.2020r.

Temat: Mieszkańcy łąki.

 1. Wypowiedzi dzieci na temat zwierząt i roślin występujących na łące na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń. P. s.12, 13

- Jakie zwierzęta i rośliny można spotkać na łące?

- Jak nazywają się rośliny przedstawione na ilustracji?

 

WARTO zapoznać uczniów z informacjami dotyczącymi wiosennej łąki.

Łąka to teren, na którym rosną trawy, zioła i inne rośliny. Dojrzewają one i kwitną w czerwcu. Wówczas rolnicy koszą je i suszą. W ten sposób otrzymują siano, które jest paszą dla zwierząt gospodarskich. Na łące rośnie wiele traw i innych roślin łąkowych, np.:

 • wiechlina łąkowa – bardzo chętnie wyrasta na podmokłych łąkach, jest cennym składnikiem pasz dla zwierząt;
 • stokrotka – to roślina o białych, postrzępionych kwiatkach, jest niska i rozłożysta;
 • tymotka – to najczęściej spotykana trawa na łące, jej kłosek jest długi i gładki;
 • wyczyniec łąkowy – to częsta trawa łąkowa, jej kłosek jest miękki i puszysty;
 • koniczyna łąkowa – często rośnie na łąkach, jej kwiaty mają kształt kuleczki w kolorze czerwonym lub białym;
 • babka lancetowata – jej listki są duże i szerokie, jest to roślina lecznicza;
 • szczaw zwyczajny.
   1. Zrób to sam! Wykonanie pracy ,,Łąka" według podanej instrukcji.( praca dla chętnych uczniów, na dodatkową ocenę)  K. s. 13
   2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat sposobów wypoczynku i zabaw na łące. P.s.13
   3. Uzupełnianie zdania nazwami zwierząt na podstawie zdjęć w podręczniku. Praktyczne stosowanie znaków interpunkcyjnych. P. s.12, 13 K. s.14 ćw.1
   4. Czytanie ze zrozumieniem opisu łąki K. s. 14 ćw. 2
   5. Kolorowanie motyla zgodnie z osią symetrii. Dopisywanie zakończeń zdań. Układanie zdań opisujących motyla. K.s.15 ćw. 3
   6. Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna. Wysłuchanie fragmentów tekstów Adama Wajraka ,,Czemu mąż lata jak szalony?" oraz ,,Osiedle pod specjalna ochroną". P. s. 14, 15. Rozmowa kierowana na temat zwyczajów lęgowych i życia czajek:

- Jak wyglądają czajki?

- Do kogo i dlaczego porównano samce czajek?

- Dlaczego samce wykonują szaleńcze loty?

- Po czym można poznać, gdzie znajdują się gniazda czajek?

- Jak czajki bronią jaj i piskląt?

   1. Znajdź i przeczytaj w Internecie informacje na temat czajki szponiastej.
   2. Ulica ciekawych wyrazów – wyjaśnienie znaczenia wyrazu symulujący. P. s.15
   3. Rozwiązywanie ćwiczeń w kartach polonistycznych. Części mowy. P. s.15, K. s. 16, ćw. 4-5, s.17. ćw. 6-7
   4. Ćwiczenia dodatkowe K.s.76 ćw. 9
   5. Czytam ze zrozumieniem ,,Podróż kropelki" K. s. 84,85 ćw. 1-4 ( do odesłania na ocenę)
   6. Czytam sam! K. s. 82 ćw.2
   7. Ćwiczenia wprowadzające do tematu z matematyki:

Przygotuj naczynia i wodę. Napełnij wodą naczynie litrowe, a następnie przelej wodę do naczyń półlitrowych i ćwierćlitrowych. Obserwuj i odpowiedz na pytania:

- Ile naczyń półlitrowych wypełniłeś wodą z naczynia litrowego?

- Ile naczyń ćwierćlitrowych wypełniłeś wodą z naczynia litrowego?

- Ile naczyń ćwierćlitrowych uzupełniłeś wodą z naczynia półlitrowego?

   1. Pojęcia: litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra. P. s. 86
   2. Zapisywanie w zeszycie różnych rozwiązań rozwiązania zadania tekstowego P. s. 86 ćw.1
   3. Rozwiązywanie zadań w kartach matematycznych KM. s. 10-11 ćw. 1-7

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć