Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Wtorek 28.04.2020r.

Temat: Historia pewnej rośliny.

1. Rozwiązywanie zagadki.

Te rośliny cebulowe na rabatce rosną.

Kwitną pięknie, kolorowo, ale tylko wiosną.

Wiosna żółte i czerwone plecie z nich dywany,

A te kwiaty-tak dostojne-zwą się…(tulipany).

2. Budowa tulipana – podawanie nazw poszczególnych części rośliny. Wskazywanie części podziemnej i nadziemnej. P. s. 65

- Wymień nazwy części tulipana, które znajdują się w częściach nadziemnej i podziemnej.

- Dokończ zdanie: Tulipan jest roślina…(cebulową).             

3. Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach  P. s. 66, 67

4. Rozmowa na temat ilustracji i tekstu Z. Staneckiej „Historia pewnej rośliny” P. s. 66, 67

- O jakiej roślinie jest mowa w tekście?

- Co pozwoliło cebulce zdobyć niezbędne składniki do życia?

- Podaj etapy rozwoju rośliny.

- Co dzieje się z roślina po przekwitnięciu?

- Jak przyroda wykorzystuje suche części roślin?

5. Ćwiczenie dodatkowe: poczytanka „Kiełki” – rozmowa na temat hodowli roślin, wyszukaj w tekście wyrazy wieloznaczne (irys, kiełki). P. s. 94, 95

6. Minitest sprawdzający wiedzę Ucznia na temat wiosny: (dziecko wykonuje zadanie samodzielnie) – praca do sprawdzenia

  • Wiosna następuje po:

- zimie.

- jesieni.

- lecie.

  • Bocian nie wraca do nas na wiosnę.

- prawda

- fałsz

  • Wiosną dni są dłuższe, a noce krótsze.

- prawda

- fałsz

  • Zaznacz tylko grupę ssaków.

- jeż, dzięcioł, mysz

- kret, ważka, orzeł

- koza, sarna, niedźwiedź

  • Zaznacz najważniejsze warunki potrzebne roślinie do życia.

- woda, mleko, gleba (ziemia)

- grzejnik, krem

- odpowiednia temperatura, doniczka, elementy odżywcze

  • Dokończ przysłowie: Jedna jaskółka…..

7. Zapoznanie z pisownią wyrazów z ż niewymiennym. P. s. 65, s. 99

8. Piszemy poprawnie.

- Układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanek literowych. K. s. 72 ćw. 1

-  Rozwiązywanie rebusów, staranne zapisywanie ich rozwiązań. K. s. 72 ćw. 2

-  Uzupełnianie wyrazów właściwymi literami. K. s. 72 ćw. 3

9. Uzupełnianie ilustracji tulipana odpowiednimi nalepkami z nazwami części roślin. K. s. 73 ćw. 4

10. Formułowanie odpowiedzi pisemnej na postawione pytanie dotyczące warunków życia rośliny. P. s. 66, 67, K. s. 73 ćw. 5 – praca do sprawdzenia.

11. Rozpoznawanie, rysowanie linii prostych, krzywych i łamanych. P. s. 116 ćw. 1–4

12. Rozpoznawanie linii prostych, krzywych i łamanych. KM. s. 56 ćw. 1–3

13. Pisanie liter drukowanych, które mają kształty linii prostych, krzywych i łamanych KM. s. 57 ćw. 4

14. Rysowanie linii prostych, łamanych i krzywych KM. s. 57 ćw. 5 i 6

15. Zadania dodatkowe KM. s. 74 ćw. 33

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć