Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna Środa 27.05.2020r.

Temat: Gorące słońce Afryki.

1. Rozwiązywanie zadań tekstowych o różnym stopniu trudności. Utrwalanie wiadomości praktycznych. P. s. 93, ćw. 1- 4

2. Doskonalenie mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Wyszukiwanie w tabeli wyników. Odczytanie i zapisanie hasła. KM. s. 40 ćw. 1

3. Rozwiązywanie zadania tekstowego. Wskazywanie właściwego wyniku. KM. s. 40 ćw. 2

4. Uzupełnianie obrazka nalepkami. Układanie zadania do rysunku. Zapisywanie pytania, działania i rozwiązania w zeszycie. KM. s. 40 ćw. 3

5. Czytanie treści zadania ze zrozumieniem. Zaznaczanie poprawnej informacji zgodnie z treścią zadania. KM. s. 41 ćw. 4

6. Rozwiązywanie zadania tekstowego na dzielenie.  KM. s. 41 ćw. 5

7. Rozwiązywanie zadania tekstowego – zagadki o podwyższonym stopniu trudności. KM. s. 41 ćw. 6 – dla chętnych.

8. Wypowiedzi dzieci na temat zagrożeń i trudności, jakie mogą napotkać ludzie i zwierzęta na pustyni, na podstawie wysłuchanego fragmentu lektury Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika” - rozdziału „Ciemne okulary”  P. s. 48, 49

- Przez jaki kontynent podróżował bohater opowiadania?

- Co wydarzyło się podczas wędrówki przez pustynię?

- Dlaczego podróżnik stracił wzrok?

- Jak należy zabezpieczyć się przed intensywnym światłem słonecznym?

- Jakie trudności mogą mieć ludzie mieszkający na pustyni?

ZADANIE DLA MĄDRALI:

- Wyjaśnij, co to jest oaza?

9. Lektury. – praca do sprawdzenia

  • Uzupełnianie metryczki lektury Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika”. Pisownia wielkiej litery w tytule, imionach, nazwiskach. K. s. 48 ćw. 1
  • Uzupełnianie diagramu i odczytywanie hasła. K. s. 48 ćw. 2

10. Czytanie ze zrozumieniem. Podkreślanie właściwego zakończenia zdania. Ilustrowanie odpowiedzi. K. s. 49 ćw. 3 – praca do sprawdzenia

11. Ćwiczenia grafomotoryczne. K. s. 49 ćw. 4

12. Odczytywanie wyrazów z plątaninki literowej i uzupełnianie nimi zdania. K. s. 50 ćw. 5

13. Rozpoznawanie rodzajów zdań i pisanie ich z pamięci. K. s. 50 ćw. 6

14. Łączenie rzeczowników z określającymi je przymiotnikami i układanie z nimi zdań. K. s. 50 ćw. 7 – praca do sprawdzenia

Miłego dnia smiley

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć