Nawigacja

22.04.2020 Środa

Gdzie spotykamy zmartwychwstałego Pana Jezusa ?

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

1.Przypomnijcie sobie różne sytuacje , w których wykorzystywany jest dzwonek .

Dzwonek zawsze o czymś informuje . Dzwon na wieży kościoła informuje o Mszy świętej i przypomina wszystkim , że Pan Jezus czeka na spotkanie z nami .

2. Gdzie spotykamy Pana Jezusa ?

 Przyjrzyjcie się ilustracjom w podręczniku na s. 96 - 97 , które będą pomocne w odpowiedzi na to pytanie .

3.Przeczytajcie fragment z Ewangelii św. Mateusza : Mt 18 , 20 - podręcznik s. 96 

4. Zastanówcie się :

 - Czy każde spotkanie ludzi jest spotkaniem z Bogiem ?

 - Co oznacza ,, w imię moje " ?

 - W jakich spotkaniach Pan Bóg jest obecny ?

5. Pan Bóg jest nieobecny wśród ludzi , którzy spotykają się , by czynić zło .Spotykać się w imię Jezusa , to znaczy spotykać się na modlitwie , rozważaniu Pisma Świętego. Szczególna i niepowtarzalna obecność Pana Jezusa to Msza Święta i inne sakramenty . 

6. Idąc do kościoła na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem Jezusem , trzeba pamiętać o dobrym przygotowaniu się.

7. Wykonajcie zadanie w kartach pracy na s. 59 .

8 Posłuchajcie piosenki religijnej pt : ,, Syn Boży " :
https://www.youtube.com/watch?v=H4ODSsiUCV4

Dzisiaj nie wysyłajcie mi zdjęć .

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć