Nawigacja

Historia

Temat :Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

Dzień dobry!

Dziś zapoznacie się z dwoma punktami tematu.

1.Reformy Sejm Wielkiego.

W latach 1788-1792 w Warszawietrwały obrady Sejmu Wielkiego.Na mocy jego pstanowień zwiększono liczebność armii z 24tys.do 100tys.żołnierzy,szlachtę oraz duchowieństwo obciążono podatkami,ustanowiono również prawo o miastach

2.Uchwalenie Konstytucji 3 maja.

Na jej mocy znisiono :wolną elekcję i liberum veto ,wprowadziła dziedziczność tronu oraz trójpodział władzy na :ustawodawczą  ,[sejm] ,wykonawczą [ król i Straż Praw, czyli rząd ] oraz nizawisłe sądy.

Proszę zapiszcie temat i zapoznajcie się z treścią tych punktów - podręcznik str.169-170.

Obejrzyjcie animację

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć