• Pytania i odpowiedzi

  Co z „zerówkami’?

  Oddziały przedszkolne w rawskiej „dwójce” pracują normalnie. Dla dzieci zapewniona jest realizacja podstawy programowej, opieka oraz wyżywienie.

  Czy zajęcia z klasami I – III będą odbywały się zawsze online? 

  przewidzianego do zrealizowania danego dnia. Nauczyciele zobowiązani są do połączenia się z dziećmi przynajmniej raz dziennie na 30 – 40 minut w czasie rzeczywistym, aby wytłumaczyć najważniejsze zagadnienia z materiału dydaktycznego

  Czy zostanie zmieniony plan dla klas I – III?

  Godziny łączenia będą stałe, uzgodnione przez wychowawców klas z rodzicami. Przekazane zadania dzieci powinny realizować w czasie dotychczasowego planu zajęć. Również w tych godzinach nauczyciele są dostępni dla rodziców i uczniów.  Jedyną zmianą jest czas połączenia za pomocą Internetu (Google Classroom). We wszystkich klasach I – III ma się to odbywać między godziną 8.00 a 12.00.

  W jaki sposób można kontaktować się z nauczycielami?

  Możliwe jest również komunikowanie się telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych po uzgodnieniu tego między wychowawcą a rodzicami. Dziennik elektroniczny, platforma Google Classroom, strona rawska2ka.pl (zakładka materiały). Podstawowymi kanałami komunikacji są:

  W jaki sposób będą odbywać się w klasach młodszych zajęcia z j. angielskiego i religii?

  Nauczyciele tych przedmiotów mają również obowiązek połączenia się z uczniami przynajmniej raz w tygodniu w czasie rzeczywistym, aby wyjaśnić najważniejsze zagadnienia do realizacji w danym tygodniu.

  Jak będzie sprawdzana obecność na zajęciach?

  w zajęciach online. W klasach młodszych również, ale istnieje możliwość zaliczenia obecności ucznia na podstawie zrealizowanych zadań, które ostały wysłane przez nauczyciela.
  W klasach starszych uczeń co do zasady potwierdza swoją obecność poprzez uczestnictwo

  Generalnie nauczyciele mają obowiązek obserwować aktywność ucznia podczas zajęć oraz terminowość wykonywania przesłanych zadań. Obecność na poszczególnych zajęciach będzie weryfikowana w każdy poniedziałek. Oceniona zostanie wówczas aktywność za poprzedni tydzień.

  Czy możliwie są jakieś zajęcia w formie stacjonarnej?

  Tak. Po uzgodnieniu z dyrektorem, nauczyciele (w porozumieniu z rodzicami) w formie stacjonarnej będą prowadzić zajęcia:

  1.     Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie orzeczeń i opinii.

  - logopedyczne,

  - rewalidacyjne,

  - korekcyjno – kompensacyjne,

  - inne wynikające z potrzeb.

  2.     Dla uczniów klas ósmych w formie konsultacji w małych grupach (do 5 osób).

  3.     Zajęcia projektowe (dodatkowe) w grupach do 5 osób.

  W jaki sposób pracują pedagog i psycholog szkolny?

  Pedagodzy i psychologowie pracują w formie stacjonarnej, ale możliwe są również konsultacje online, po wcześniejszym uzgodnieniu formy kontaktu.

  Jak pracuje biblioteka?

  Biblioteka szkolna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, tzn. możliwe jest wypożyczanie książek.

  Czy świetlica szkolna pracuje normalnie?

  w korzystaniu ze świetlicy szkolnej mają, zgodnie z rozporządzeniem MEN, dzieci pracowników bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii koronawirusa.
  Tak, świetlica funkcjonuje normalnie, chociaż należy pamiętać, że pierwszeństwo

  Czy można wypożyczyć ze szkoły sprzęt niezbędny do zajęć online?

  Tak. Dotychczas przekazaliśmy uczniom już kilkadziesiąt sztuk niezbędnego sprzętu. Szkoła dysponuje jeszcze tabletami, które można wypożyczyć na czas trwania nauczania zdalnego. W tym celu należy zgłosić się do kierownika administracyjnego szkoły, który sporządzi stosowną umowę i udostępni urządzenie.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 10
 • Galeria zdjęć

   brak danych