• Pytania i odpowiedzi

  Co z „zerówkami’?

  Oddziały przedszkolne w rawskiej „dwójce” pracują normalnie. Dla dzieci zapewniona jest realizacja podstawy programowej, opieka oraz wyżywienie.

  Czy zajęcia z klasami I – III będą odbywały się zawsze online? 

  Nauczyciele zobowiązani są do połączenia się z dziećmi przynajmniej raz dziennie na 30 – 40 minut w czasie rzeczywistym, aby wytłumaczyć najważniejsze zagadnienia z materiału dydaktycznego

  Czy zostanie zmieniony plan dla klas I – III?

  Godziny łączenia będą stałe, uzgodnione przez wychowawców klas z rodzicami. Przekazane zadania dzieci powinny realizować w czasie dotychczasowego planu zajęć. Również w tych godzinach nauczyciele są dostępni dla rodziców i uczniów.  Jedyną zmianą jest czas połączenia za pomocą Internetu (Google Classroom). We wszystkich klasach I – III ma się to odbywać między godziną 8.00 a 12.00.

  W jaki sposób można kontaktować się z nauczycielami?

  Możliwe jest również komunikowanie się telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych po uzgodnieniu tego między wychowawcą a rodzicami.

  Podstawowymi kanałami komunikacji są: Dziennik elektroniczny, platforma Google Classroom, strona rawska2ka.pl (zakładka materiały). 

  W jaki sposób będą odbywać się w klasach młodszych zajęcia z j. angielskiego i religii?

  Nauczyciele tych przedmiotów mają obowiązek połączenia się z uczniami przynajmniej raz w tygodniu w czasie rzeczywistym, aby wyjaśnić najważniejsze zagadnienia do realizacji w danym tygodniu.

  Jak będzie sprawdzana obecność na zajęciach?

  Generalnie nauczyciele mają obowiązek obserwować aktywność ucznia podczas zajęć oraz terminowość wykonywania przesłanych zadań.

  W klasach młodszych istnieje możliwość zaliczenia obecności ucznia na podstawie zrealizowanych zadań, które zostały wysłane przez nauczyciela.
  W klasach starszych uczeń co do zasady potwierdza swoją obecność poprzez uczestnictwo w zajęciach online.

   

  Czy możliwie są jakieś zajęcia w formie stacjonarnej?

  Tak. Po uzgodnieniu z dyrektorem, nauczyciele (w porozumieniu z rodzicami) w formie stacjonarnej będą prowadzić zajęcia:

  1.     Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie orzeczeń i opinii.

  - logopedyczne,

  - rewalidacyjne,

  - korekcyjno – kompensacyjne,

  - inne wynikające z potrzeb.

  2.     Dla uczniów klas ósmych w formie konsultacji w małych grupach (do 5 osób).

   

  W jaki sposób pracują pedagog i psycholog szkolny?

  Pedagodzy i psychologowie pracują w formie stacjonarnej, ale możliwe są również konsultacje online, po wcześniejszym uzgodnieniu formy kontaktu.

  Jak pracuje biblioteka?

  Biblioteka szkolna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, tzn. możliwe jest wypożyczanie książek w godzinach 7.30 - 13.30

  Czy świetlica szkolna pracuje normalnie?

  Tak, świetlica funkcjonuje normalnie, chociaż należy pamiętać, że pierwszeństwo w korzystaniu ze świetlicy szkolnej mają, zgodnie z rozporządzeniem MEN, dzieci pracowników bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii koronawirusa z oddziałów I-III

  Czy można wypożyczyć ze szkoły sprzęt niezbędny do zajęć online?

  Tak. Szkoła dysponuje tabletami, które można wypożyczyć na czas trwania nauczania zdalnego. W tym celu należy poinformować z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem wychowawcę oddziału lub zgłosić się do kierownika administracyjnego szkoły, który przygotuje urządzenie i sporządzi stosowną umowę udostępnieniau rządzenia na czas nauki zdalnej.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 945
 • Galeria zdjęć

   brak danych